Theo Thông tư số 04/2009/TT-BCT ngày 20/2/2009 của Bộ Công thương, ba nhóm mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào gồm: thóc, gạo các loại, lá và cọng thuốc lá, phụ kiện ô tô được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu băng 0%. Mức thuế suất này được áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/2009.

Theo Thông tư số 04/2009/TT-BCT ngày 20/2/2009 của Bộ Công thương, ba nhóm mặt hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Lào gồm: thóc, gạo các loại, lá và cọng thuốc lá, phụ kiện ô tô được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu băng 0%. Mức thuế suất này được áp dụng đối với các Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/2009.

Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu các mặt hàng thóc, gạo các loại, phụ kiên ô tô theo hạn ngạch thuế quan. Đối với lá và cọng thuốc lá, chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6/4/2006 của Bộ Thương mại mới được phép nhập khẩu.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/3/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau ngày 31/12/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article