Quyết định số 45/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 17/12/2008 đã bổ sung thêm 01 cửa hàng xăng dầu loại 3 tại Km 603+600 thuộc xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I.

Quyết định số 45/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương ngày 17/12/2008 đã bổ sung thêm 01 cửa hàng xăng dầu loại 3 tại Km 603+600 thuộc xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I.

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/12/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article