Ngày 11/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 166/2008/QĐ-TTg điều chỉnh địa giới và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 11/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 166/2008/QĐ-TTg điều chỉnh địa giới và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp.

Theo Quy chế, ngoài những quyền được hưởng theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp hoạt động đầu tư, kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và Khu kinh tế theo quy định tại Quy chế này; sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, tiện ích công cộng và các dịch vụ chung phụ vụ khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp; được chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất, thuê lại đất, phù hợp với mục đích sử đụng dất của dự án đã được đầu tư; được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất, thuê lại đất tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam và tại các tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định pháp luật. Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp bao gồm các khu thương mại-công nghiệp, khu quản lý hành chính, khu quản lý và kiểm soát cửa khẩu, khu đô thị và dân cư, khu du lịch, dịch vụ và khu vực phát triển nông, lâm, ngư nghiệp. Tất cả các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp được hưởng các ưu đãi tối đa áp dụng đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tưLuật Thuế thu nhập doanh nghiệp,  Luật Thuế giá trị gia tăng và các ưu đãi khác theo điều ước quốc tế, hiệp định thương mại đa phương hoặc song phương mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia; được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời hạn 15 năm kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp không quá 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tối đa cho 9 năm tiếp theo. Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại tối đa là 4 năm và giảm tiếp 50% số thuế phải nộp tối đa là 7 năm tiếp theo.

Quyết định được đăng Công báo ngày 25/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article