Các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý hoặc khai thác vận tải khách bằng taxi phải tuân thủ các quy định tại Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc quản lý hoặc khai thác vận tải khách bằng taxi phải tuân thủ các quy định tại Quyết định số 17/2007/QÐ-BGTVT ngày 26/3/2007 do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Kinh doanh vận tải bằng taxi là kinh doanh vận tải khách bằng ôtô có lịch trình và hành trình theo yêu cầu của khách; cước tính theo đồng hồ tính tiền. Doanh nghiệp khai thác vận tải khách bằng taxi phải đăng ký một màu sơn hoặc kiểu sơn thân xe đặc trưng của mình (không trùng với doanh nghiệp đã đăng ký trước). Để được hoạt động, ôtô taxi phải có đủ các điều kiện như niên hạn sử dụng không quá 12 năm, có đăng ký và gắn biển số, có Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, có máy bộ đàm liên hệ với Trung tâm điều hành của doanh nghiệp, có phù hiệu “Xe taxi” do Sở Giao thông vận tải cấp, mặt ngoài hai bên thành xe phải ghi tên, số điện thoại doanh nghiệp, lôgô doanh nghiệp (nếu có), số thứ tự xe taxi v.v… Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi gồm: Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp, trong đó có ngành nghề kinh doanh vận tải bằng xe taxi; phương án hoạt động; Giấy đề nghị cấp phù hiệu (theo mẫu tại Phụ lục 2 Quyết định này); bản photo giấy đăng ký của phương tiện v.v…Một trong những điều kiện của lái xe taxi là phải được tập huấn nghiệp vụ theo giáo trình thống nhất do Hiệp hội Vận tải ôtô Việt Nam tổ chức và được cấp “Giấy chứng nhận tập huấn lái xe taxi” theo mẫu tại Phụ lục 5 Quyết định này. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách bằng taxi phải ký hợp đồng lao động với lái xe, trang bị đồng phục và biển tên cho lái xe và báo cáo với Sở Giao thông vận tải địa phương để giám sát thực hiện. Khách đi xe có quyền gửi đến doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý hoạt động taxi nhận xét của mình về chất lượng phương tiện hoặc thái độ phục vụ của lái xe.

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 4126/2001/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article