vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007.

vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 38/2007/QÐ-TTg ngày 20/3/2007.

Theo Quyết định, nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp sản xuất, cung ứng vật liệu nổ, hoá chất độc, sản xuất, sửa chữa vũ khí, khí tài…; các doanh nghiệp được giao thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đặc biệt và các doanh nghiệp đóng tại các địa bàn chiến lược quan trọng, vùng sâu, vùng xa kết hợp kinh tế với quốc phòng; các doanh nghiệp quản lý, khai thác đường sắt quốc gia, đô thị, xuất bản, báo chí, in, đúc tiền… Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần ở những doanh nghiệp tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích như bảo trì hệ thống đường sắt quốc gia, đo đạc bản đồ; những doanh nghiệp bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cuả đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa; những doanh nghiệp có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/4/2007, thay thế Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article