Ngày 16/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2007/NĐ-CP, quy định về phạm vi kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của các đối tượng này.

Ngày 16/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2007/NĐ-CP, quy định về phạm vi kinh doanh của cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động của các đối tượng này.

Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động về mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại. Đó là các cá nhân thực hiện hoạt động buôn bán rong; buôn bán vặt; bán quà vặt; buôn chuyến; đánh giày, bán vé số, chữa khoá, trông giữ xe, cắt tóc, chụp ảnh v.v…Các cá nhân hoạt động thương mại phải tuân thủ pháp luật về thuế, giá, phí và lệ phí liên quan đến hàng hoá, dịch vụ kinh doanh và quy định pháp lý có liên quan trong trường hợp kinh doanh các loại hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện. Cá nhân hoạt động thương mại phải tuân thủ mệnh lệnh hợp pháp của người thi hành công vụ trong trường hợp được yêu cầu di chuyển hàng hoá, phương tiện, thiết bị… để tránh làm cản trở hoặc tắc nghẽn giao thông trong trường hợp khẩn cấp hoặc vì lý do an ninh. UBND cấp xã là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động thương mại của cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn (lập sổ theo dõi và quản lý cá nhân hoạt động thương mại, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật, định kỳ báo cáo tình hình phát triển, hoạt động của cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn …).

Nghị định được đăng Công báo ngày 10/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article