Ngày 8/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ngày 8/3/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2007/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo Nghị định, vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán bao gồm các vi phạm về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng; niêm yết chứng khoán; tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán; quy định công ty đại chúng; hoạt động kinh doanh chứng khoán và chứng chỉ hành nghề chứng khoán; giao dịch chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, ngân hàng giám sát; công bố thông tin; báo cáo và vi phạm các quy định cản trở việc thanh tra.

Thời hiệu  xử phạt VPHC là 2 năm, kể từ ngày VPHC được thực hiện. Quá thời hạn trên, hành vi VPHC không bị xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc huỷ bỏ, cải chính những thông tin sai lệch không đúng sự thật, buộc tổ chức phát hành phải thu hồi các chứng khoán đã chào bán, hoàn trả tiền đặt cọc hoặc tiền mua chứng khoán cho người đầu tư trong vòng 30 ngày. Đối với mỗi hành vi VPHC, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong hai hình thức xử phạt chính là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu thêm một hoặc nhiều hình thức bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả… Ngoài quy định về mức phạt theo tỷ lệ % số tiền huy động trái pháp luật và tỷ lệ 1 đến 5 lần khoản thu trái pháp luật, mức phạt tiền thấp nhất đối với VPHC trong lĩnh vực này là 5 triệu đồng, cao nhất là 70 triệu đồng.

Việc khởi kiện về quyết định xử phạt VPHC ra Toà án nhân dân các cấp được thực hiện theo quy định về giải quyết các vụ án hành chính. Trong thời gian khiếu nại hoặc khởi kiện, cá nhân, tổ chức bị xử phạt VPHC vẫn phải thi hành quyết định xử phạt. Khi có quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật, thì thi hành theo các quyết định, bản án đó.

Nghị định được đăng Công báo ngày 22/3/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các quy định trước đây về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article