Quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 31/2007/NĐ-CP ngày 2/3/2007, áp dụng  đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi VPHC trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm.

Quy  định về việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 31/2007/NÐ-CPngày 2/3/2007, áp dụng  đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi VPHC trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm.

Nghị định gồm 5 chương, 30 điều: Những quy định chung; Các hành vi VPHC trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm, hình thức và mức xử phạt; Thẩm quyền và thủ tục xử phạt VPHC; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành.

Theo Nghị định, hoá chất nguy hiểm là hoá chất độc và hoá chất có thể gây nổ, cháy, gây ăn mòn mạnh, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người và tài sản, gây hại cho động, thực vật, môi trường và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc phòng. Các hành vi VPHC trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm bao gồm các hành vi vi phạm quy định về khai báo, đánh giá rủi ro hoá chất mới, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh, cung ứng, xuất nhập khẩu, nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất hoá chất nguy hiểm v.v… Hình thức xử phạt VPHC bao gồm: cảnh cáo, phạt tiền và các hình thức xử phạt bổ sung. Mức phạt tiền thấp nhất đối với hành vi VPHC là 50.000 đồng (tự ý ra vào, tụ họp trong phạm vi vùng nguy hiểm hoặc vành đai an toàn…) Mức phạt tiền cao nhất là 50.000.000 đồng (lợi dụng việc sử dụng để bớt xén lấy cắp hóa chất nguy hiểm; tổ chức nghiên cứu, chế thử hoá chất nguy hiểm khi chưa được phép…). Thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Công nghiệp, Chủ tịch UBND các cấp và những người có thẩm quyền thuộc các lực lượng công an, hải quan, quân đội và quản lý thị trường khi phát hiện các hành vi VPHC trong lĩnh vực quản lý hoá chất nguy hiểm là những người có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Pháp lệnh Xử lý VPHC. Thời hiệu xử phạt VPHC là 1 năm, kể từ ngày hành vi VPHC được thực hiện. Quá thời hạn trên thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi VPHC gây ra.

Nghị định được đăng Công báo ngày 15/3/2007 và có hiêun lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article