Ngày 4/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2007/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Ngày 4/4/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2007/NÐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nghị định gồm 4 chương, 62 điều: Những quy định chung; Hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính; Khen thưởng, xử lý vi phạm và khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) khi có vi phạm được quy định tại Nghị định này. Một hành vi VPHC chỉ bị xử phạt một lần. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi VPHC thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Đối với mỗi VPHC, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền (mức phạt tối đa là 70.000.000 đồng). Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề, bị buộc phải áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả. Thời hiệu xử phạt VPHC là 1 năm, kể từ ngày VPHC được thực hiện. Riêng đối với các hành vi VPHC trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư về xây dựng thì thời hiệu xử phạt VPHC là 2 năm, kể từ ngày VPHC được thực hiện. Nếu quá thời hạn nêu trên thì không bị xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định được đăng Công báo ngày 7/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; bãi bỏ Nghị định số 37/2003/NĐ-CP ngày 10/4/2003 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC về đăng ký kinh doanh.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article