Ngày 10/4/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2007/NĐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Ngày 10/4/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2007/NÐ-CP, quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi VPHC về công nghệ thông tin trong phạm vi lãnh thổ, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thì bị xử phạt VPHC như tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi VPHC. Đối với mỗi hành vi VPHC, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép, trục xuất người nước ngoài có hành vi VPHC…), một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả (buộc đưa ra khỏi  lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hoá, vật phẩm công nghệ thông tin, thu hồi tên miền, địa chỉ internet …). Mức phạt tiền thấp nhất đối với hành vi VPHC trong lĩnh vực công nghệ thông tin là 100.000 đồng (không xây dựng hoặc không áp dụng nội quy đảm bảo an toàn thông tin), mức phạt tiền cao nhất là 100.000.000 đồng (cung cấp, trao đổi thông tin số để chống lại nhà nước Việt Nam, phá hại khối đoàn kết toàn dân mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự). Tổ chức, cá nhân có hành vi VPHC phải thi hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Thời hạn này được ghi rõ trong quyết định xử phạt.

 Nghị định được đăng Công báo ngày 3/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article