Những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải chấp hành các quy định về điều kiện sức khoẻ bắt buộc tại Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/3/2007 do Bộ Y tế ban hành.

Những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải chấp hành các quy định về điều kiện sức khoẻ bắt buộc tại Quyết định số 21/2007/QÐ-BYT  ngày 12/3/2007 do Bộ Y tế ban hành.

Người lao động tại cơ sở kinh doanh thực phẩm phải được khám sức khoẻ trước khi được tuyển dụng cũng như phải khám sức khoẻ định kỳ tại các Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nếu bị bệnh cấp tính, có các vết thương hở có thể ảnh hưởng đến an toàn sản phẩm đều phải báo cáo để không được phân công trực tiếp tham gia kinh doanh thực phẩm. Người sử dụng lao động phải lập hồ sơ quản lý sức khoẻ cho người lao động. Định kỳ hằng năm, người sử dụng lao động báo cáo tình hình theo dõi, quản lý điều kiện sức khỏe của người lao động cho cơ quan y tế được phân công chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc khi chịu sự thanh tra, kiểm tra định kỳ. Ít nhất mỗi năm một lần, người sử dụng lao động phải lập kế hoạch khám, xét nghiệm tìm người lành mang trùng và chịu toàn bộ chi phí cho việc này. Những người mắc các chứng bệnh truyền nhiễm theo Danh mục quy định tại Điều 3 của Quyết định không được phép tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn, kinh doanh thực phẩm ăn ngay.

Quyết định được đăng Công báo ngày 01/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article