Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản phải tuân thủ Quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành tại Quyết định số 03/2007/QĐ-BTS ngày 3/4/2007.

Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản phải tuân thủ Quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành tại Quyết định số 03/2007/QÐ-BTS ngày 3/4/2007.

Các sản phẩm trong lĩnh vực trên nếu mới được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu lần đầu đã qua khảo nghiệm, nghiên cứu, chưa có tên trong danh mục sản phẩm sản xuất trong nước, danh mục sản phẩm được phép lưu hành hoặc đã có trong danh mục nhưng có sự thay đổi thành phần hoặc hàm lượng các hoạt chất chính, thay đổi dạng bào chế v.v…phải tiến hành thủ tục đăng ký lưu hành. Hồ sơ đăng ký lưu hành được làm thành 3 bộ và gửi về Cục quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản. Trong thời hạn từ 45 ngày (riêng đối với vắcxin, chế phẩm sinh học là 60 ngày), Cục quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản có trách nhiệm đề nghị Bộ Thuỷ sản ra quyết định công nhận đưa vào danh mục được phép lưu hành. Thời hạn này là 10 ngày đối với hồ sơ đăng ký lại sản phẩm đã lưu hành. Căn cứ vào Quyết định công nhận của Bộ Thuỷ sản, Cục quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản cấp Giấy chứng nhận lưu hành cho từng loại thuốc thú y thuỷ sản. Việc thay đổi tên sản phẩm, hình thức trình bày nhãn, quy cách bao bì, đóng gói, hình thức, màu sắc của sản phẩm nhưng không dẫn đến thay đổi chất lượng thì không phải đăng ký lại. Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y thuỷ sản sẽ bị đình chỉ lưu hành và bị thu hồi trong các trường hợp sau: sản phẩm có chứa hoạt chất cấm sử dụng, trong thời gian từ 6-12 tháng phát hiện 3 lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, cơ sở không đủ điều kiện sản xuất sản phẩm đạt chất lượng theo quy định, có đủ bằng chứng cho thấy sản phẩm có ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người, vật nuôi hoặc môi trường.

Quyết định được đăng Công báo ngày 26/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế các quy định về đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản quy định tại Quy chế quản lý thuốc thú y thuỷ sản ban hành kèm theo Quyết định số 03/2002/QĐ-BTS ngày 23/1/2002 của Bộ Thuỷ sản.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article