Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định, hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô theo hợp đồng; doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ôtô; lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và khách đi xe.

Ngày 26/3,2007, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 16/2007/QÐ-BGTVTngày 26/3/2007 quy định về vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ôtô. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô theo tuyến cố định, hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh vận tải hành khách bằng ôtô theo hợp đồng; doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ôtô; lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và khách đi xe.

Quyết định quy định rõ các điều kiện thiết lập tuyến vận tải bằng ôtô theo tuyến cố định, quản lý và khai thác vận tải khách bằng ôtô theo hợp đồng, vận tải khách du lịch bằng ôtô theo hợp đồng. Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền công bố mở mới tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh. Đối với tuyến nội tỉnh hoặc tuyến vận tải khách cố định đến tỉnh, thành phố có chung ranh giới, Sở Giao thông vận tải (Sở Giao thông công chính) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở là cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ đăng ký mở tuyến. Xe vận tải khách theo hợp đồng, xe vận chuyển khách du lịch phải có phù hiệu theo Phụ lục 20, Phụ lục 22 của Quyết định này. Những xe ôtô khách đăng ký ở nước ngoài không được khai thác vận tải khách theo hình thức hợp đồng hoặc vận tải khách các tuyến du lịch nội địa trên lãnh thổ Việt Nam.

Quyết định ban hành kèm Danh mục 24 Phụ lục, bao gồm cả Giấy chứng nhận tập huấn nhân viên phục vụ trên xe vận chuyển khách. Quyết định được đăng Công báo ngày 21/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 09/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/1/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article