được quy định tại Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007.

được quy định tại Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007.

Theo Quyết định, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không của hãng hàng không Việt Nam được thực hiện theo quy định pháp luật về cấp Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay. Hồ sơ đề nghị cấp loại Giấy chứng nhận này của hãng hàng không nước ngoài được gửi tới Cục Hàng không Việt Nam. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam sẽ thẩm định, đánh giá và quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không. Nếu từ chối đơn đề nghị, Cục Hàng không Việt Nam sẽ thông báo bằng văn bản cho người đề nghị biết và nêu rõ lý do. Hãng hàng không nước ngoài chỉ được phép vận chuyển hàng nguy hiểm thường lệ bằng đường hàng không sau khi được Cục Hàng không Việt Nam công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không do quốc gia của hãng hàng không hoặc của người khai thác tàu bay liên quan cấp. Việc công nhận này được thực hiện trên cơ sở Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/4/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article