Ngày 7/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2007/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Ngày 7/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2007/NÐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Nghị định gồm 3 chương, 68 điều: Xử lý vi phạm pháp luật về thuế; Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Điều khoản thi hành.

Một hành vi vi phạm về thuế chỉ bị xử phạt một lần. Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật về thuế là từ 2 đến 5 năm. Đối với mỗi hành vi vi phạm pháp luật về thuế thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về thuế còn có thể bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bao gồm cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản tiền gửi; khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập; kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên; thu tiền, tài sản cuả đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ; thu hồi mã số thuế, đình chỉ sử dụng hóa đơn, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về thuế.

Nghị định được đăng Công báo ngày 15/6/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007. Bãi bỏ Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article