Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm quy định quản lý  nhà nước về hải quan và vi phạm pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được Chính phủ quy định tại Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày  7/6/2007.

Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm quy định quản lý  nhà nước về hải quan và vi phạm pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu được Chính phủ quy định tại Nghị định số 97/2007/NÐ-CP ngày  7/6/2007.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực hải quan là từ 2 đến 5 năm, kể từ ngày VPHC được thực hiện.  Đối với mỗi hành vi VPHC, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức VPHC còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để VPHC v.v… Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì mức phạt tiền là từ 1 lần đến 3 lần số thuế trốn, gian lận. Đối với hành vi chậm nộp tiền thuế thì mức phạt tiền là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền nộp chậm. Đối với hành vi khai thiếu nghĩa vụ thuế hoặc khai tăng số thuế được miễn, giảm, hoàn thì mức phạt tiền là 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn khai tăng. Mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi VPHC khác về hải quan là 70 triệu đồng và về thủ tục thuế là 100 triệu đồng.

Nghị định cũng quy định cụ thể về xử lý vi phạm đối với cơ quan hải quan, công chức hải quan; các biện pháp ngăn chặn VPHC và bảo đảm việc xử phạt VPHC; thẩm quyền, thủ tục xử lý VPHC trong lĩnh vực hải quan; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; khiếu nại, tố cáo. Thủ trưởng cơ quan hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan,  Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan là những người có thẩm quyền  ra quyết định áp dụng một trong chín biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu; thu hồi mã số thuế, đình chỉ việc sử dụng hóa đơn; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề v.v…)

Nghị định được đăng Công báo ngày 15/6/2007 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007. Bãi bỏ Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực hải quan được quy định trong các văn bản khác mà không được quy định trong lĩnh vực này thì thực hiện xử phạt hành chính theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article