Ngày 3/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin.

Ngày 3/5/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2007/NÐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin trên lãnh thổ Việt Nam.

Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm quy định tại Điều 50 Luật Công nghệ thông tin được Nhà nước khuyến khích, đặc biệt ưu đãi đầu tư cho nghiên cứu-phát triển, sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư. Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Danh mục các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Tổ chức, cá nhân muốn tham gia nghiên cứu-phát triển và sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm phải gửi hồ sơ đăng ký tới Bộ Bưu chính, Viễn thông hoặc UBND cấp tỉnh. Cơ sở nghiên cứu-phát triển, sản xuất, kinh doanh về công nghiệp công nghệ thông tin được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 108/2006/NÐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ. Tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng và phát triển khu công nghệ thông tin tập trung; tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh công nghiệp công nghệ thông tin trong khu công nghệ thông tin tập trung được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư dành cho Khu công nghệ cao quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nói trên. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư hoặc tham gia vào hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin ở Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi để mua nhà, đất theo quy định pháp luật về đất đai, nhà ở.

Nghị định được đăng Công báo ngày 24/5/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article