Nhằm góp phần xây dựng một môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi sự và phát triển trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phòng Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã được thành lập.

Nhằm góp phần xây dựng một môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi sự và phát triển trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, được sự giúp đỡ của Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Dự án UNIDO và Ủy ban nhân dân tỉnh, Phòng Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã được thành lập và Lễ khai trương Phòng đã được tổ chức ngày 26/6/2007 tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

KhaitruongFSS

Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước được lựa chọn thí điểm thành lập Phòng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, được Dự án hỗ trợ trang thiết bị và đào tạo nhân lực để vận hành. Đến dự buổi lễ có các đại biểu của Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Dự án UNIDO, các Sở, ban, ngành của tỉnh, đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, là điểm giao lưu giữa các doanh nghiệp với nhau phục vụ phát triển khối doanh nghiệp của tỉnh và phấn đấu trở thành đầu mối cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh và khu vực, Phòng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp có nhiệm vụ thu thập và cung cấp  thông tin liên quan tại địa phương và các cơ hội kinh doanh tại tỉnh phục vụ cộng đồng doanh nghiệp, hướng dẫn pháp luật, tư vấn doanh nghiệp, hỗ trợ Sở Kế hoạch và Đầu tư đảm nhiệm chức năng thư ký cho Tổ công tác điều phối phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cấp tỉnh, xây dựng các gói sản phẩm  thông tin liên quan đến doanh nghiệp v.v…Hệ thống thông tin của Phòng sẽ được xây dựng và đặt trong trang tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin doanh nghiệp. Sản phẩm đầu tiên “Gói thông tin khởi sự doanh nghiệp” đã được ra đời và được giới thiệu tại Lễ khai trương.

Địa chỉ liên hệ:  Phòng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, 17 Đội Cấn, phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0280 754561. Fax: 0280 754561.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article