Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Ngày 28/3/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Việc xuất, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định trên được thực hiện theo Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/5/2007 (các số từ 306 đến 311) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article