Ngày 25/5/2007, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 07/2007/TT-BYT hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân.

Ngày 25/5/2007, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 07/2007/TT-BYT hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân; áp dụng đối với cá nhân, tổ chức Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài; cá nhân, tổ chức nước ngoài hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân tại Việt Nam; cơ sở y, y học cổ truyền dân lập được thành lập với mục đích nhân đạo, khám, chữa bệnh miễn phí, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo và các đối tượng chính sách tại Việt Nam; tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo.

Thông tư hướng dẫn các điều khoản mà Pháp lệnh Hành nghề y dược tư nhân và Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ giao cho Bộ Y tế hướng dẫn thi hành như các hình thức tổ chức hành nghề; các điều kiện cụ thể để cấp chứng chỉ hành nghề y tư nhân, chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân; điều kiện và phạm vi hoạt động chuyên môn hành nghề y tư nhân, hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tư nhân, hành nghề trang thiết bị y tế tư nhân; điều kiện đối với người làm công việc chuyên môn tại các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền. Thông tư cũng hướng dẫn về thủ tục, thẩm quyền cấp, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề và cấp giấy phép hoạt động cho người nước ngoài, cho phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo, cá nhân tình nguyện phục vụ người bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Thông tư được đăng Công báo ngày 29/6/2007 và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2007. Bãi bỏ các quy định về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân tại Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 6/1/2004, Thông tư số 09/2004/TT-BYT ngày 14/9/2004, Thông tư số 07/2005/TT-BYT ngày 9/3/2005.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article