Ngày 1/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Ngày 1/6/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2007/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Nghị định gồm 6 chương: Quy định chung; Hình thức và mức xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng không dân dụng; Thẩm quyền xử phạt; Thủ tục xử phạt; Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành.

Đối với mỗi hành vi VPHC trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung (như tước quyền sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn) và còn có thể bị áp dụng một hoặc các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc đưa khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện; bị từ chối vận chuyển có hoặc không có thời hạn…). Mức phạt tiền thấp nhất là 100.000 đồng (vô ý làm hư hỏng trang thiết bị hàng không tại nhà ga,…), cao nhất là 100.000.000 đồng (xây dựng cảng hàng không, sân bay không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; thực hiện chuyến bay không có phép bay,…). Chánh Thanh tra Bộ Giao thông vận tải là người có thẩm quyền phạt tiền ở mức cao nhất.

Nghị định được đăng Công báo ngày 29/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Nghị định số 01/2001/NĐ-CP ngày 1/4/2001 của Chính phủ xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng không dân dụng bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article