Ngày 29/5/2007, Bộ Văn hóa-Thông tin đã ban hành Thông tư số 12/2007/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong hoạt động văn hóa-thông tin.

Ngày 29/5/2007, Bộ Văn hóa-Thông tin đã ban hành Thông tư số 12/2007/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2006/NÐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong hoạt động văn hóa-thông tin.

Thông tư hướng dẫn cụ thể các hành vi VPHC trong lĩnh vực thông tin báo chí, xuất bản, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo-viết-đặt biển hiệu và ban hành bảy mẫu biên bản VPHC trong hoạt động văn hóa-thông tin; tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC; tiêu hủy tang vật, phương tiện VPHC; mẫu Quyết định xử phạt VPHC; Quyết định tạm giữ, tịch thu và trả lại tang vật, phương tiện VPHC trong lĩnh vực văn hóa-thông tin.

Thông tư được đăng Công báo ngày 28/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article