đã được phê duyệt tại Quyết định số 23/2007/QĐ-BTM ngày 2/8/2007.

đã được phê duyệt tại Quyết định số 23/2007/QĐ-BTM ngày 2/8/2007.

Theo Đề án, định hướng chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc đến năm 2010 là 5,4 tỷ USD, đến năm 2015 là 11,1 tỷ USD; định hướng chỉ tiêu kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc đến năm 2010 là 12,2 tỷ USD, đến năm 2015 là 19,9 tỷ USD. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các trung tâm hàng hóa tại các tỉnh biên giới Việt-Trung để phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước qua biên giới.

Đề án đưa ra các giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu (khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng xuất khẩu đẩy mạnh xuất khẩu nhiều loại mặt hàng với số lượng lớn sang Trung Quốc...), giải pháp về nhập khẩu, biên mậu. Các doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng định hướng xuất khẩu sang Trung Quốc cho cả thời kỳ 2007-2015, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa xuất khẩu phù hợp với thị trường Trung Quốc, tăng cường hoạt động tiếp thị, tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia v.v…

Quyết định trên được đăng Công báo ngày 18/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article