Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007, hướng dẫn chi tiết Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1/3/2007 về kinh doanh xổ số.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2007/TT-BTC ngày 18/6/2007, hướng dẫn chi tiết Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 1/3/2007 về kinh doanh xổ số.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về việc phát hành, phân phối vé số; tổ chức mở thưởng; thời hạn lĩnh thưởng, thời gian thanh toán giải thưởng; thu hồi vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé xổ số lô tô; quản lý vé trúng thưởng; thông tin, quảng cáo, khuyến mại trong hoạt động kinh doanh xổ số; thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số; xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số. Đồng thời, ban hành Danh mục các văn bản quản lý hoạt động kinh doanh xổ số do Bộ Tài chính ban hành bị bãi bỏ.

Thông tư được đăng Công báo ngày 24/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 30/3/2007 (ngày Nghị định số 30/2007/NĐ-CP có hiệu lực), các công ty xổ số kiến thiết phải làm thủ tục để được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article