theo Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/2/2006 được đưa ra tại Quyết định số 03/2007/TT-NHNN ngày 5/6/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

theo Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/2/2006 được đưa ra tại Quyết định số 03/2007/TT-NHNN ngày 5/6/2007 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quyết định hướng dẫn các điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, giấy phép mở văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài; điều kiện để được gia hạn thời hạn hoạt động; lệ phí cấp phép và gia hạn thời hạn hoạt động; đăng ký và khai trương hoạt động; chuyển đổi hình thức tổ chức từ ngân hàng liên doanh sang ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc ngược lại; đồng tiền sử dụng trong hạch toán, tài chính, báo cáo; những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản v.v…

Quyết định trên được đăng Công báo ngày 3/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article