Bộ Công thương đã phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020.

Bộ Công thương đã phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp xe máy Việt Nam giai đoạn 2006-2015, có xét đến năm 2020 tại Quyết định số 02/2007/QĐ-BCT.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là đến năm 2015, đáp ứng 100% nhu cầu xe thông dụng ở khu vực nông thôn, 90% xe máy ở khu vực thành thị, sản phẩm xe máy đạt tiêu chuẩn khí thải theo lộ trình được Việt Nam cam kết thực hiện, phấn đấu xuất khẩu xe gắn máy và phụ tùng xe gắn máy đạt khoảng 400 triệu USD. Đến năm 2020, phấn đấu xuất khẩu xe máy và phụ tùng xe gắn máy đạt 500-800 triệu USD, trong đó 15%-20% là các loại động cơ, xe máy sử dụng nguyên liệu “sạch”. Khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, kiểu dáng sản phẩm riêng thông qua hỗ trợ chi phí mua bản quyền sản xuất hoặc chi phí thiết kế kiểu dáng sản phẩm. Rút ngắn thời hạn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Đầu tư xây dựng một đến hai khu công nghiệp hỗ trợ tập trung ở hai vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam nhằm tăng cường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ. Tăng cường thu hút đầu tư vào năm ngành mục tiêu của công nghiệp hỗ trợ là gia công áp lực, đúc, hàn, nhiệt luyện và sản xuất khuôn mẫu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article