Ngày 16/8/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2007/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Ngày 16/8/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2007/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH).

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính (VPHC), cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Ngoài ra, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung và bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi VPHC gây ra.

Các hành vi không đóng BHXH cho toàn bộ số người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, không trả khoản tiền BHXH vào lương cho người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, đóng BHXH không đúng thời gian quy định v.v… đều là các hành vi VPHC trong lĩnh vực BHXH và phải chịu xử phạt. Mức phạt tiền cao nhất là 20 triệu đồng.

Nghị định được đăng Công báo ngày 30/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo,. Bãi bỏ Điều 118 Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm pháp luật lao động.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article