Ngày 16/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1056/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

Ngày 16/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1056/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

Dung Quất là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, đô thị và nông, lâm, ngư nghiệp. Theo Quy hoạch chung, công nghiệp lọc-hóa dầu-hóa chất, cơ khí, đóng và sửa chữa tàu biển, luyện cán thép, sản xuất ximăng, sản xuất hàng tiêu dùng và các ngành công nghiệp khác gắn với việc khai thác hiệu quả cảng nước sâu Dung Quất, sân bay Chu Lai và có sự hỗ trợ về dịch vụ hậu cần của các đô thị Vạn Tường, Dốc Sỏi là các ngành công nghiệp trọng tâm phát triển.

Quyết định được đăng Công báo ngày 30/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article