Mức thuế tuyệt đối cao nhất áp dụng cho loại xe này là 26.250 USD (cho xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xilanh trên 5.000cc), mức thấp nhất là 3.000 USD (loại xe trên nhưng có dung tích xilanh dưới 1.000cc).

Theo Quyết định số 72/2007/QĐ-BTC ngày 7/8/2007 sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu, mức thuế tuyệt đối cao nhất áp dụng cho loại xe này là 26.250 USD (cho xe chở không quá 5 người, kể cả lái xe, có dung tích xilanh trên 5.000cc), mức thấp nhất là 3.000 USD (loại xe trên nhưng có dung tích xilanh dưới 1.000cc).

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article