Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải, ô tô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/7/2007.

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải, ô tô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/7/2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article