Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007.

Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007.

Quy chế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam liên quan đến nguồn phóng xạ kín có hoạt độ trên mức miễn trừ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article