Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; áp dụng đối với cá nhân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 9/10/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực du lịch; áp dụng đối với cá nhân, tổ chức Việt Nam và cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định quy định rõ các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch, kinh doanh lưu trú du lịch, xúc tiến du lịch và các vi phạm về hoạt động du lịch khác (vi phạm quy định về tài nguyên du lịch, quy hoạch phát triển du lịch, bảo vệ môi trường du lịch)  và mức xử phạt đối với các hành vi đó. Thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực du lịch là một năm, kể từ ngày hành vi VPHC được thực hiện. Cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi VPHC thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Mức phạt tiền thấp nhất đối với các hành vi VPHC là 200.000 đồng (không thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh đại lý lữ hành cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đại lý lữ hành bắt đầu hoạt động kinh doanh), mức phạt tiền cao nhất là 15.000.000 đồng (cho thuê, mượn Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, sử dụng người nước ngoài làm hướng dẫn du lịch tại Việt Nam). Nghị định cũng nêu rõ thẩm quyền và thủ tục xử phạt VPHC của Chủ tịch UBND các cấp, thanh tra chuyên ngành du lịch, Công an nhân dân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng.

Nghị định được đăng Công báo ngày 21/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 50/2002/NĐ-CP ngày 25/4/2002 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article