Ngày 4/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025 tại Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg ngày 4/9/2007.

Quy hoạch đưa ra các mục tiêu phát triển, các giải pháp về vốn đầu tư, hợp tác đầu tư với nước ngoài, bảo đảm nguồn nguyên liệu chính v.v… Việc các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế trong nước liên kết , hợp tác với nước ngoài đầu tư xây dựng một số tổ hợp mỏ-luyện kim, nhà máy thép liên hợp và nhà máy cán các sản phẩm thép dẹt quy mô lớn được coi trọng. Một trong những giải pháp về vốn đầu tư cho ngành thép là đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước của ngành thép để đa dạng hóa sở hữu nguồn vốn và huy động vốn từ các cổ đông. Bảo vệ thị trường nội địa bằng các hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng, môi trường hợp pháp nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của sản phẩm kém chất lượng vào thị trường Việt Nam. Quyết định ban hành Danh mục các dự án đầu tư chủ yếu của ngành thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015.

Quyết định được đăng Công báo ngày 12/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 134/2001/QĐ-TTg ngày 10/9/2001 của Chính phủ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article