Chính phủ đã ban hành Nghị định số 159/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Ngày 30/10/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 159/2007/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Nghị định không áp dụng đối với gỗ và các lâm sản khác từ nước ngoài nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam, kể cả trường hợp lô hàng gỗ nhập khẩu hợp pháp nhưng có sự chênh lệch về khối lượng, số lượng khi đo đếm.

Nghị định có 7 chương, 52 điều: Những quy định chung, Hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt; Thẩm quyền xử phạt VPHC; Áp dụng các biện pháp ngăn chặn; Thủ tục xử phạt VPHC và thi hành quyết định xử phạt; Khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm; Điều khoản thi hành.

Nghị định được đăng Công báo ngày 9/11/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Những hành vi VPHC trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản bị phát hiện, lập biên bản trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa xử lý, thì xử phạt theo quy định của Nghị định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article