Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 04/2007/TT-BCT ngày 22/10/2007 hướng dẫn điều kiện kinh doanh than; áp dụng đối với chủ thể kinh doanh than có hoạt động mua, bán nội địa, xuất khẩu, nhập khẩu, vận tải, tàng trữ, đại lý than trên lãnh thổ Việt Nam

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 04/2007/TT-BCT ngày 22/10/2007 hướng dẫn điều kiện kinh doanh than; áp dụng đối với chủ thể kinh doanh than là thương nhân theo quy định tại điểm b khoản 1 Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 có hoạt động mua, bán nội địa, xuất khẩu, nhập khẩu, vận tải, tàng trữ, đại lý than trên lãnh thổ Việt Nam

Than là mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Thương nhân kinh doanh than phải đáp ứng đủ các điều kiện về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh, cán bộ. Thương nhân chỉ được phép kinh doanh than có nguồn gốc hợp pháp. Đối với hoạt động xuất khẩu than, thương nhân phải thực hiện quy định tại Thông tư hướng dẫn xuất khẩu than số 05/2007/TT-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ Công thương.

Thông tư được đăng Công báo ngày 3/11/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 02/1999/TT-BCN ngày 14/6/1999 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn điều kiện kinh doanh than mỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article