Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa được ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BYT ngày 20/11/2007 của Bộ Y tế.

Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BYT ngày 20/11/2007 của Bộ Y tế.

Cá nhân, tổ chức khi nhập khẩu thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm vào Việt Nam căn cứ vào các danh mục ban hành kèm theo Quyết định này để khai hải quan. Khi nhập khẩu thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc và mỹ phẩm chưa có trong các danh mục này, việc khai hải quan thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành. Trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến mã số hàng hóa trong Danh mục trên, Cục Quản lý dược Việt Nam (Bộ Y tế) sẽ chủ trì phối hợp với Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) xem xét lại để thống nhất và quyết định mã số.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/12/2007 (các số 801-806) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article