Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều  về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 92/2007/TT-BNN ngày 19/11/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg ngày 16/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện ấp trứng gia cầm và chăn nuôi thủy cầm.

Các cơ sở ấp trứng, cơ sở chăn nuôi thủy cầm (sau đây gọi chung là cơ sở) phải tự khai báo để được giám sát về dịch bệnh và điều kiện vệ sinh thú y. Cơ sở thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh khai báo với cơ quan thú y cấp huyện. Cơ sở không thuộc đối tượng đăng ký kinh doanh khai báo với thú y xã. Trường hợp xã chưa có thú y xã thì khai báo với Ủy ban nhân dân xã. Các cơ sở này – không phân biệt quy mô – đều phải nằm ngoài nội thành, nội thị, cách xa trường học, bệnh viện, chợ, công sở, các nơi công cộng khác tối thiểu 500m và có tường, rào xây cách ly. Gia cầm con xuất bán, vận chuyển từ cơ sở ấp trứng ra khỏi huyện, tỉnh, thành phố phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển của cơ quan thú y địa phương. Cơ sở chăn nuôi vịt chạy đồng phải có Sổ nuôi vịt chạy đồng (theo mẫu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) do Ủy ban nhân dân xã cấp và ký nhận. Đàn vịt chạy đồng chỉ được di chuyển sang tỉnh khác khi đã tiêm đủ vắcxin cúm gia cầm theo quy định (2 mũi/đợt tiêm).

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/11/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article