Từ 1/1/2008, mức lương tối thiểu chung để trả công cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường là 540.000 đồng/tháng.

Ngày 16/11/2007, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 166/2007/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu chung; Nghị định số 167/2007/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam; Nghị định số 168/2007/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng của lao động  Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

Mức lương tối thiểu chung để trả công cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường là 540.000 đồng/tháng. Đối với các doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước hoạt động trên địa bàn các quận thuộc Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mức lương tối thiểu trả công cho người lao động là 620.000đồng/tháng (1.000.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Mức này là 580.000đồng/tháng ở các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện thuộc TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; quận thuộc TP.Hải Phòng; Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh; TP.Biên Hòa, TX.Long Khánh, huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu và Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai; TX.Thủ Dầu Một, huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương; TP.Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (900.000đồng/tháng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).  Mức 540.000đồng/tháng được áp dụng ở các doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn còn lại (ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức này là 800.000đồng/tháng).

Các Nghị định nói trên được đăng Công báo ngày 26/11/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2008. Bãi bỏ các Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 quy định mức lương tối thiểu, Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 7/9/2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương chung, Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 6/1/2006 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article