Mức thuế nhập khẩu tuyệt đối áp dụng đối với mặt hàng xe ôtô chở từ 15 người trở xuống kể cả lái xe đã qua sử dụng được sửa đổi thành mức thuế nhập khẩu tuyệt đối ban hành tại Quyết định số 92/2007/QĐ-BTC ngày 1/11/2007.

Mức thuế nhập khẩu tuyệt đối áp dụng đối với mặt hàng xe ôtô chở từ 15 người trở xuống kể cả lái xe đã qua sử dụng được sửa đổi thành mức thuế nhập khẩu tuyệt đối ban hành tại Quyết định số 92/2007/QĐ-BTC ngày 1/11/2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/11/2007, thay thế Quyết định số 05/2007/QĐ-BTC ngày 15/1/2007 và Quyết định số 72/2007/QĐ-BTC ngày 7/8/2007, có hiệu lực thi hành và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article