Thương nhân Việt Nam được nhập khẩu thóc, gạo và lá thuốc lá khô theo hạn ngạch thuế quan các năm 2008 và 2009 (theo số lượng quy định tại Điều 1 của Quyết định số 11/2007/QĐ-BCT ngày 21/12/2007) được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%.

Theo Quyết định số 11/2007/QĐ-BCT ngày 21/12/2007 của Bộ Công thương, thương nhân Việt Nam được nhập khẩu thóc, gạo và lá thuốc lá khô theo hạn ngạch thuế quan các năm 2008 và 2009 (theo số lượng quy định tại Điều 1 của Quyết định nêu trên) được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%. Chỉ những thương nhân có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu trong hạn ngạch do Bộ Công thương cấp theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM  ngày 6/4/2006 mới được phép nhập khẩu.

Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp theo quy định, được thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục II của Quyết định này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/1/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article