Khi xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động ở sân bay, khu vực an ninh quốc phòng, khu vực cần quản lý kiến trúc và cảnh quan đô thị ở đô thị, chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng.

Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 của Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông, khi xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động ở sân bay, khu vực an ninh quốc phòng, khu vực cần quản lý kiến trúc và cảnh quan đô thị ở đô thị, chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng. Tùy theo loại công trình, hồ sơ xin giấy phép xây dựng sẽ bao gồm các giấy tờ sau: đơn xin phép xây dựng (theo mẫu ban hành tại Thông tư này), bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đặt trạm với chủ công trình, hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, bản vẽ sơ đồ công trình. Tùy theo tình hình địa phương, UBND cấp tỉnh quy định và công bố công khai phạm vi khu vực phải xin phép xây dựng. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trên được thực hiện theo phân cấp của địa phương trên cơ sở quy định hiện hành về cấp giấy phép xây dựng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article