Theo Quyết định số 185/2007/QĐ-TTg ngày 3/12/2007, Khu thương mại tự do Chu Lai là khu chức năng thuộc khu phi thuế quan trong Khu Kinh tế mở Chu Lai

Theo Quyết định số 185/2007/QĐ-TTg ngày 3/12/2007, Khu thương mại tự do Chu Lai là khu chức năng thuộc khu phi thuế quan trong Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Ngoài các ưu đãi đầu tư quy định tại Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế mở Chu Lai (ban hành kèm Quyết định số 253/2006/QĐ-TTg ngày 6/11/2006), cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, công nghệ và công nghiệp sạch đầu tư vào Khu thương mại tự do Chu Lai được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án, được miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Nhà đầu tư, thương nhân làm việc trong Khu thương mại dịch vụ Chu Lai có nhu cầu lưu trú dài hạn được Công an tỉnh Quảng Nam cấp Thẻ tạm trú có thời hạn tối đa là 3 năm để tạm trú trong Khu thương mại dịch vụ Chu Lai. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài xuất, nhập cảnh Khu thương mại tự do Chu Lai bằng đường biển qua cảng Kỳ Hà và đuờng hàng không qua cảng hàng không quốc tế Chu Lai không phải làm thủ tục xuất nhập cảnh, chỉ cần xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương. Nếu có nhu cầu nhập cảnh vào nội địa Việt Nam thì phải thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý xuất, nhập cảnh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/12/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article