Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT quy định việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe môtô, xe gắn máy nguyên chiếc nhập khẩu, động cơ nguyên chiếc nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy.

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT quy định việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe môtô, xe gắn máy nguyên chiếc nhập khẩu, động cơ nguyên chiếc nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy; áp dụng đối với cơ quan kiểm tra chất lượng (Cục Đăng kiểm Việt Nam trực thuộc bộ Giao thông vận tải), cơ sở thử nghiệm (đơn vị trong nước, nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm được cơ quan kiểm tra chất lượng đánh giá, công nhận và cho phép tiến hành thử nghiệm mẫu kiểm tra), cơ sở nhập khẩu xe và động cơ sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe  (tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài nhập khẩu xe và động cơ sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe môtô, xe gắn máy); không áp dụng đối với xe và động cơ của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh hoặc xe, động cơ tạm nhập tái xuất.

Việc kiểm tra được thực hiện theo phương thức kiểm tra mẫu cho từng lô hàng nhập khẩu. Cơ quan kiểm tra chất lượng cấp Giấy chứng nhận chất lượng xe nhập khẩu, Giấy chứng nhận động cơ nhập khẩu  theo mẫu ban hành kèm Quyết định này trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và kết quả thử nghiệm theo quy định. Các hạng mục kiểm tra bao gồm yêu cầu an toàn chung, khối lượng và kích thước, hiệu quả phanh, đèn chiếu sáng, tín hiệu, đồng hồ đo tốc độ, khí thải, độ ồn v.v...

Quyết định được đăng Công báo ngày 29/11/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 1378/2003/QĐ-BGTVT ngày 15/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.Giấy chứng nhận chất lượng đã cấp theo Quyết định số 1378/2003/QĐ-BGTVT được sử dụng đến hết giá trị ghi trên giấy.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article