Đối tượng nộp lệ phí là các thương nhân nước ngoài (được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận) không có hiện diện tại Việt Nam thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của WTO, các nước, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam về nội dung này, khi đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày 26/12/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 108/2007/QÐ-BTCvề việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng đối với thương nhân người nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Đối tượng nộp lệ phí là các thương nhân nước ngoài (được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận) không có hiện diện tại Việt Nam thuộc các nước, vùng lãnh thổ là thành viên của WTO, các nước, vùng lãnh thổ có thỏa thuận song phương với Việt Nam về nội dung này, khi đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận quyền xuất khẩu, nhập khẩu. Mức lệ phí cho việc cấp mới giấy chứng nhận này là 6 triệu đồng/giấy; sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy chứng nhận là 3 triệu đồng/giấy.

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí không được hướng dẫn tại Quyết định này được thực hiện theo Thông tư số 63/2002/TT-BTC và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi Thông tư số 63/2002/TT-BTC nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article