Ngày 18/12/2007, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 45/2007/QĐ-BYT về Danh mục hoạt chất thuốc được đăng ký quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình.

Ngày 18/12/2007, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 45/2007/QĐ-BYT về Danh mục hoạt chất thuốc được đăng ký quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình.

Danh mục bao gồm 180 loại thuốc, các hoạt chất thuốc đã được cấp số đăng đăng ký lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực, được chỉ định trong điều trị các bệnh thông thường và bệnh nhân có thể tự điều trị, không nhất thiết phải có sự thăm khám, tư vấn và theo dõi của thầy thuốc, không chứa vị dược liệu có độc tính cao v.v…

Quyết định đăng Công báo ngày 03/01/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Thay thế Quyết định số 815/2003/QĐ-BYT ngày 12/3/2003 về việc ban hành danh mục hoạt chất thuốc được đăng ký quảng cáo trên truyền thanh, truyền hình.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article