Mục đích của diễn đàn này là trình bày các thông lệ ưu việt nhằm cải tiến việc quản lý kinh tế địa phương trên toàn đất nước Việt Nam.

Tháng 11/2007, “Diễn đàn Quản lý Kinh tế Địa phương” đã được tổ chức tại khách sạn Melia, Hà Nội. Diễn đàn được tổ chức với sự phối hợp của Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và đầu tư và các dự án phát triển được tài trợ bởi DANIDA, EU, IFC/MPDF, GTZ, SNV, UNIDO và USAID. Tham dự Diễn đàn này có khoảng 200 đại diện đến từ các bộ ngành của Chính phủ, các đại điện lãnh đạo của hơn 15 tỉnh thành trên cả nước, các đại diện đến từ các viện nghiên cứu quốc gia đầu ngành và của các tỉnh, các đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp, báo chí và các tổ chức tài trợ.

Mục đích của diễn đàn này là trình bày các thông lệ ưu việt nhằm cải tiến việc quản lý kinh tế địa phương trên toàn đất nước ViệtNam. Trọng tâm của diễn đàn là cùng học tập và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà tài trợ đang triển khai dự án hỗ trợ tại các tỉnh, đồng thời tổng hợp các ý kiến đóng góp từ phía các đại diện Bộ ngành của Chính phủ, các chuyên gia trong nước cũng như ngoài nước… cho việc cải tiến hiệu quả quản lý kinh tế tại cấp địa phương. 

Các tham luận, báo cáo và trình bày cũng như các ý kiến đóng góp của các đại biểu, xin tham khảo tại đây

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article