Thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn từ 1 đến 2 giờ đối với nhân viên bức xạ làm nghề, công việc quy định tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư số 31/2007/TT-BKHCN ngày 31/12/2007.

Theo Thông tư số 31/2007/TT-BKHCN ngày 31/12/2007 hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân, thời giờ làm việc hàng ngày được rút ngắn từ 1 đến 2 giờ đối với nhân viên bức xạ làm nghề, công việc quy định tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư. Nhân viên bức xạ không được phép làm thêm giờ. Trường hợp đặc biệt, đơn vị sử dụng lao động được phép huy động nhân viên làm thêm giờ, nhưng không quá 3 giờ/ngày. Số ngày nghỉ của nhân viên bức xạ trong năm là từ 14 đến 16 ngày. Thời gian nghỉ ngơi của nhân viên bức xạ ít nhất từ 30 phút (nếu làm việc vào ban ngày) đến 45 phút (nếu làm việc vào ban đêm).

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/1/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article