Theo Báo cáo từ các Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2007, cả nước 58.916 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 489 ngàn tỷ đồng.

Theo Báo cáo từ các Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2007, cả nước có 58.916 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 494 ngàn tỷ đồng, trong đó có 10.013 doanh nghiệp tư nhân, 25.756 công ty TNHH 2 thành viên trở lên, 14.733 công ty cổ phần, 8.404 công ty TNHH 1 thành viên. Số vốn đăng ký của các loại hình doanh nghiêp trên lần lượt là 8.191 ngàn  tỷ đồng, 69.147 ngàn tỷ đồng, 349.011 ngàn tỷ đồng và 64.185 ngàn tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 12.253 doanh nghiệp, đạt 126,3% về số lượng và 333,7% về vốn. Vốn bình quân doanh nghiệp năm 2007 là 8,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có trên 38 ngàn lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn, bổ sung thêm 231,4 ngàn tỷ đồng vào số vốn đăng ký kinh doanh trước đó.

Như vậy, trong 8 năm 2000-2007, toàn quốc có 265.950 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, tổng số vốn đăng ký gần 970 ngàn tỷ đồng.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article