Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 106/2007/QĐ-BNN quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn.

Ngày 28/12/2007, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 106/2007/QĐ-BNN quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia sản xuất, kinh doanh rau an toàn; chứng nhận và công bố rau được sản xuất theo quy trình sản xuất rau an toàn; kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau an toàn.

Tổ chức, cá nhân sản xuất rau an toàn gửi hồ sơ đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giấy chứng nhận này có hiệu lực tối đa là 3 năm, hết thời hạn phải đăng ký lại. Giấy chứng nhận sản xuất rau theo quy trình sản xuất rau an toàn (QTSXRAT) có giá trị 1 năm và là căn cứ để tổ chức, cá nhân sản xuất rau an toàn công bố sản phẩm rau của mình phù hợp với QTSXRAT và đáp ứng tiêu chuẩn rau an toàn. Tổ chức, cá nhân kinh doanh rau an toàn phải đáp ứng 5 điều kiện quy định tại Điều 10 của Quy chế này (có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung kinh doanh rau tươi, Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bản photo Thông báo tiếp nhận bản công bố rau được sản xuất theo QTSXRAT, hợp đồng hóa đơn về rau an toàn, sản phẩm có bao gói theo quy định). Nếu kinh doanh theo hình thức cung ứng trực tiếp cho khách hàng hoặc bán buôn tại chợ đầu mối phải có hợp đồng, hóa đơn nhập, xuất hoặc sổ sách ghi chép thể hiện rõ chủng loại, nguồn gốc xuất xứ rau an toàn và thời gian nhập, xuất; sản phẩn rau an toàn phải có bao gói, thùng chứa, dây buộc và vận chuyển trên phương tiện hợp vệ sinh nhưng không bắt buộc phải theo quy định như đối với trường hợp kinh doanh rau an toàn.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/1/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 04/2007/QĐ-BNN ngày 19/2/2007.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article