Bộ Công thương cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho các thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu để phục vụ trực tiếp sản xuất.

Lượng hạn ngạch thuế quan đối với trứng gà, trứng vịt, trứng khá, thuốc lá nguyên liệu, muối, đường tinh luyện, đường thô nhập khẩu năm 2008 được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BTC ngày 28/12/2007.

Bộ Công thương cấp giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan cho các thương nhân sử dụng đường làm nguyên liệu để phục vụ trực tiếp sản xuất.

Quyết định được đăng Công báo ngày 8/1/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article